• +66 (0)62 396 5966
 • 603/147 Pracha-Uthit Rd., BKK

วีซ่าท่องเที่ยวต่างประเทศ

บริการรับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวต่างประเทศ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ เชงเก้น (Tourist Visa Services)


ทาง Education Seeds มีบริการรับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวต่างประเทศในประเทศยอดนิยม ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าอเมริกา วีซ่าแคนาดา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่านิวซีแลนด์
วีซ่าเชงเก้น วีซ่ายุโรป วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าอิตาลี วีซ่าออสเตรีย วีซ่าเบลเยี่ยม วีซ่าโครเอเชีย วีซ่าเช็ก วีซ่าเดนมาร์ก วีซ่าฟินแลนด์ วีซ่าเยอรมัน วีซ่าไอซ์แลนด์
วีซ่ามอลต้า วีซ่านอร์เวย์ วีซ่าเนเธอร์แลนด์วีซ่าโปแลนด์ วีซ่าสเปน วีซ่าสวีเดน วีซ่าสวิส ประกันสุขภาพและการเดินทางในต่างประเทศ

บริการรับยื่นวีซ่าต่างประเทศของเรา

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นวีซ่าต่างประเทศ
 • ช่วยตรวจสอบเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าต่างประเทศให้ครบถ้วน
 • ช่วยแนะนำการเขียนจดหมายแนะนำตัว จุดประสงค์ของการเดินทาง และอื่นๆ ของผู้สมัครยื่นวีซ่าต่างประเทศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการยื่นวีซ่า
 • มีบริการแปลเอกสารสำคัญต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • มีบริการจองตั๋วเครื่องบิน ประกันสุขภาพและการเดินทาง
 • ช่วยวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการยื่นวีซ่าต่างประเทศ
 • กรอกเอกสารใบสมัครวีซ่า การทำนัดหมายเพื่อยื่นวีซ่าต่างประเทศ
 • แนะนำแนวทางการตอบคำถาม หากทางสถานทูตขอสัมภาษณ์เพิ่มเติม
 • ดำเนินการยื่นเอกสารวีซ่าแทนท่าน ในกรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือแล้ว (วีซ่าเชงเก้น หรือ วีซ่าท่องเที่ยวยุโรป)
 • ทีมงานคอยบริการในวันที่ยื่นวีซ่า ในกรณีที่ผู้สมัครยื่นขอวีซ่าต้องไปแสดงตัวยื่นเอกสารด้วยตนเอง

America & North America Visa (USA & Canada Visa)


USA Visa
วีซ่าประเทศอเมริกา

บริการยื่นวีซ่าอเมริกา
รับทำวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

Canada Visa
วีซ่าประเทศแคนาดา

บริการยื่นวีซ่าแคนาดา
รับทำวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา

Student & Travel Insurance

ประกันสุขภาพและการเดินทางในต่างประเทศ สำหรับนักเรียนและนักท่องเที่ยวทั่วไป

Air Ticket
ตั่วเครื่องบิน

บริการจองตั๋วเครื่องบินต่างประเทศทั่วโลก

Oceania Visa (Australia & NZ Visa)


Australia Visa
วีซ่าประเทศออสเตรเลีย

บริการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย
รับทำวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

New Zealand Visa
วีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

บริการยื่นวีซ่านิวซีแลนด์
รับทำวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์

Student & Travel Insurance

ประกันสุขภาพและการเดินทางในต่างประเทศ สำหรับนักเรียนและนักท่องเที่ยวทั่วไป

Air Ticket
ตั๋วเครื่องบิน

บริการจองตั๋วเครื่องบินต่างประเทศทั่วโลก

UK & Schengen Visa (UK & Europe Visa)


UK Visa
วีซ่าประเทศอังกฤษ

บริการยื่นวีซ่าอังกฤษ
รับทำวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

France Visa
วีซ่าประเทศฝรั่งเศส

บริการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส
รับทำวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส

Germany Visa
วีซ่าประเทศเยอรมันนี

บริการยื่นวีซ่าเยอรมันนี
รับทำวีซ่าท่องเที่ยวเยอรมันนี

Italy Visa
วีซ่าประเทศอิตาลี

บริการยื่นวีซ่าอิตาลี
รับทำวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี

Austria Visa
วีซ่าประเทศออสเตรีย

บริการยื่นวีซ่าออสเตรีย
รับทำวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรีย

Belgium Visa
วีซ่าประเทศเบลเยี่ยม

บริการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม
รับทำวีซ่าท่องเที่ยวเบลเยี่ยม

Czech Visa
วีซ่าประเทศเช็ก

บริการยื่นวีซ่าเช็ก
รับทำวีซ่าท่องเที่ยวเช็ก

Croatia Visa
วีซ่าประเทศโครเอเชีย

บริการยื่นวีซ่าโครเอเชีย
รับทำวีซ่าท่องเที่ยวโครเอเชีย

Denmark Visa
วีซ่าประเทศเดนมาร์ก

บริการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก
รับทำวีซ่าท่องเที่ยวเดนมาร์ก

Finland Visa
วีซ่าประเทศฟินแลนด์

บริการยื่นวีซ่าฟินแลนด์
รับทำวีซ่าท่องเที่ยวฟินแลนด์

Hungary Visa
วีซ่าประเทศฮังการี

บริการยื่นวีซ่าฮังการี
รับทำวีซ่าท่องเที่ยวฮังการี

Iceland Visa
วีซ่าประเทศไอซ์แลนด์

บริการยื่นวีซ่าไอซ์แลนด์
รับทำวีซ่าท่องเที่ยวไอซ์แลนด์

Netherlands Visa
วีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์

บริการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์
รับทำวีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์

Norway Visa
วีซ่าประเทศนอร์เวย์

บริการยื่นวีซ่านอร์เวย์
รับทำวีซ่าท่องเที่ยวนอร์เวย์

Poland Visa
วีซ่าประเทศโปแลนด์

บริการยื่นวีซ่าโปแลนด์
รับทำวีซ่าท่องเที่ยวโปแลนด์

Spain Visa
วีซ่าประเทศสเปน

บริการยื่นวีซ่าสเปน
รับทำวีซ่าท่องเที่ยวสเปน

Sweden Visa
วีซ่าประเทศสวีเดน

บริการยื่นวีซ่าสวีเดน
รับทำวีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน

Switzerland Visa
วีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

บริการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
รับทำวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์

Student & Travel Insurance

ประกันสุขภาพและการเดินทางในต่างประเทศ สำหรับนักเรียนและนักท่องเที่ยวทั่วไป

Air Ticket
ตั๋วเครื่องบิน

บริการจองตั๋วเครื่องบินต่างประเทศทั่วโลก

Asia Visa


China Visa
วีซ่าประเทศจีน

บริการยื่นวีซ่าจีน
รับทำวีซ่าท่องเที่ยวจีน

India Visa
วีซ่าประเทศอินเดีย

บริการยื่นวีซ่าอินเดีย
รับทำวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย

Student & Travel Insurance

ประกันสุขภาพและการเดินทางในต่างประเทศ สำหรับนักเรียนและนักท่องเที่ยวทั่วไป

Air Ticket
ตั๋วเครื่องบิน

บริการจองตั๋วเครื่องบินต่างประเทศทั่วโลก

Group Tour, Summer Camp & Seminar


Group Tour
กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว กรุ๊ปศึกษาดูงาน

กรุ๊ปทัวร์ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Summer Camp & Activity Camp
กรุ๊ปซัมเมอร์แคมป์

จัดกรุ๊ปทัวร์ซัมเมอร์แคมป์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Seminar
อบรมสัมมนา

รับจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อวิชาการต่างๆ โดยผู้เชียวชาญ

Student & Travel Insurance

ประกันสุขภาพและการเดินทางในต่างประเทศ สำหรับนักเรียนและนักท่องเที่ยวทั่วไป

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ บริการยื่นวีซ่าต่างประเทศ จัดกรุ๊ปทัวร์ซัมเมอร์แคมป์ กรุ๊ปทัวร์ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกันสุขภาพและการเดินทางต่างประเทศ